Actievoorwaarden WIN-actie:

Actiesvoorwaarden Autobedrijf Turenhout

1. AANKOOP IS NIET VERPLICHT.

Autobedrijf Turenhout win-actie duurt maximaal 2 maanden en begint op donderdag 17 januari en eindigt op donderdag 28 februari 2019 om 24.00 uur.

2. Autobedrijf Turenhout is de initiatiefnemer van de win-actie.

De Autobedrijf Turenhout win-actie waar u diverse prijzen kunt winnen is op geen enkele wijze gesponsord, geschreven of beheerd door Facebook of Google of kan in verband worden gebracht met Facebook of Google. Door deelname aan de win-actie begrijpt de deelnemer dat gegevens aan Autobedrijf Turenhout worden verstrekt en niet aan derden. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de win-actie moeten worden gericht aan de Autobedrijf Turenhout en niet aan Facebook.

3. Om in aanmerking te komen voor een prijs...

De win-actie staat alleen open voor inwoners van Heemstede en omgeving in de leeftijd van 17 jaar of ouder. Door deelname aan de win-actie, vrijwaren de deelnemers Autobedrijf Turenhout, Facebook, Google, functionarissen, directeuren, werknemers en retailers van enige schade die direct of indirect te wijten zou kunnen zijn aan deelname of het aanvaarden van de prijs van de Autobedrijf Turenhout win-actie. Bij het deelnemen van de win-actie gaat u akkoord met de voorwaarden en de beslissingen van Autobedrijf Turenhout, waarvan de beslissingen definitief en bindend zijn in alle opzichten. De deelnemer bevestigt dat hij/zij bij Autobedrijf Turenhout in aanmerking kan komen voor de prijs en onthoudt van negatieve publiciteit en/of aansprakelijkheidsclaims. Hierbij is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

4. Hoe mee te doen..

Op de actiepagina van Autobedrijf Turenhout dient u de gevraagde persoonlijke gegevens in te vullen. Nadat de gegevens zijn ingevuld, dingt u automatisch mee naar één van de mooie prijzen. Daarnaast maakt u kans op een extra prijs door aan het rad te draaien. Deze prijs bestaat uit één gratis APK-keuring en dient afgenomen te worden voor 31 december 2019.

5. PRIJS: Gratis APK

Indien u d.m.v. het draaien aan het rad een gratis APK heeft gewonnen dan ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. U kunt de prijs, na vertoning van uw e-mail, laten uitvoeren door Autobedrijf Turenhout.

6. Eén van de overige (hoofd)prijzen

Na de actie periode zullen de prijswinnaars getrokken worden. De prijswinnaars worden vervolgens uitgenodigd door Autobedrijf Turenhout om hun prijs in ontvangst te komen nemen. Substitutie, korting of een andere prijs is niet mogelijk. Indien een winnaar onbereikbaar is, niet in aanmerking komt, niet antwoord binnen zeven (7) dagen na de kennisgeving, of als de potentiële winnaar anderszins in gebreke blijft om volledig te voldoen aan deze "voorwaarden", zal hij/zij de prijs verliezen en zal een andere potentiële winnaar worden gekozen. Aanvaarding van een prijs betekent dat de winnaar toestemming geeft aan Autobedrijf Turenhout om de naam van de winnaar uitsluitend te gebruiken voor reclame-en promotionele doeleinden, zonder kennisgeving of verdere compensatie, behalve daar waar de wet kan worden overtreden.

Autobedrijf Turenhout
Raadhuisplein 7
2101 HA Heemstede